Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

Ogłoszenia

Przerwy w dostawie wody:

W związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 4 sierpnia 2020 r.  (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 9:00 do 14:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość: PODŁĘŻE - ul. Jasną.

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe.

_______________________________________________

Komunikat w sprawie jakości wody

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że Spółka nie korzysta z Publicznego Wodociągu w Wieliczce. Jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

  ___________________________________________________

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACU TARGOWEGO

Zarządzający Placem Targowym informuje, że od dnia 22 maja 2020 r. zostanie otwarty Plac Targowy w Niepołomicach, przy zachowaniu zasad obowiązujących podczas stanu epidemii.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dot. funkcjonowania Placu Targowego

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

___________________________________________________________________

Apel do mieszkańców

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” ostrzega przed skutkami nadmiernego wykorzystywania wody. Apelujemy do mieszkańców o rozważne użytkowanie wody pitnej i ograniczenie wykorzystania do innych celów niż socjalno-bytowe (podlewanie trawników, napełnianie basenów czy mycie samochodów).

Skutkiem niezastosowania się do prośby może być spadek ciśnienia wody, a nawet wystąpienie przerw w jej dostawie bądź pogorszenie jej jakości.

Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. brak śnieżnej zimy i niewiele opadów wiosną. Wskutek tego, ziemia jest bardzo wysuszona. Tymczasem meteorolodzy przestrzegają, że w najbliższych miesiącach, zarówno w maju jak i czerwcu, ilość opadów – i to w całym kraju – będzie drastycznie niska.

__________________________________________________________________________

WHO uspokaja: koronawirus nie zagraża wodzie z kranu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o braku zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19
w wodzie pitnej
.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Niepołomice spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

--------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT 

Zmiany w funkcjonowaniu Spółki

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o.

W związku z nowymi ograniczeniami w miejscach pracy, które będą obowiązywały, jako Pracodawcy zostaliśmy zobowiązani do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa swoim pracownikom. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla stanowisk administracyjno - technicznych uznaliśmy, że pracownicy mogą swoje obowiązki wykonywać zdalnie od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

W związku z tym istnieje możliwość komunikowania się ze Spółką za pomocą poniższych adresów mailowych:

Stan wodomierza, umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:  klient@wodociagi-niepolomice.pl  oraz pozostałe kwestie na maile:

dzialtechniczny@wodociagi-niepolomice.pl, siec@wodociagi-niepolomice.pl, kadry@wodociagi-niepolomice.pl, zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl, ksiegowosc@wodociagi-niepolomice.pl, zarzad@wodociagi-niepolomice.pl, jrp@wodociagi-niepolomice.pl, dzial-komunalny@wodociagi-niepolomice.pl, woda@wodociagi-niepolomice.pl, oczyszczalnia@wodociagi-niepolomice.pl, plywalnia@wodociagi-niepolomice.pl.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny na numery telefonów podane na stronie internetowej Spółki.

Zgłaszanie awarii  - tel. (12) 281-50-54

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia, które wynikły z przyczyn od nas niezależnych.

Po ustaniu sytuacji epidemii poinformujemy o powrocie do normalnej pracy.


W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi jakości wody  w rejonie ulic: Akacjowej, Powiśle, Batorego, Słonecznej i Łanowej, Spółka podjęła działania zmierzające do ich wyjaśnienia.  W tym celu pracownicy Spółki udali się do zgłaszających problem  gospodarstw domowych celem oceny sytuacji.  W następnej kolejności zostanie zlecone zewnętrznemu akredytowanemu laboratorium pobranie próbek w celu sprawdzenia jakości wody.

Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice"

 

_____________________________________________________________

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” spółka z o. o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.209.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Niepołomice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 29 maja 2018 r. Wyciąg z taryfy oraz decyzja nr KR.RET.070.209.2018 są dostępne w zakładce - Cennik Usług.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB